Cách tắt comment mặc định của wordpress


Cách tắt comment mặc định của wordpress

56 Likes Comment

Rất nhiều bạn muốn tắt bình luận mặc định của wordpress để tránh spam comment vào website của mình và thay vào bình luận của facebook, có rất nhiều plugin có thể làm được vấn đề đó hoặc có thể các bạn làm thủ công từng bài viết một nhưng như vậy rất là mất thời gian.
Bài viết này mình xin hướng dẫn làm tắt comment không cần sử dụng plugin cũng không cần làm thủ công.
Rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau đây vào file functions.php của theme đang sử dụng.

// Tắt comment mặc định của theme đang sử dụng
function df_disable_comments_post_types_support() {
$post_types = get_post_types();
foreach ($post_types as $post_type) {
if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
remove_post_type_support($post_type, 'comments');
remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
}
}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');
function df_disable_comments_status() {
return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
$comments = array();
return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);
function df_disable_comments_admin_menu() {
remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');
function df_disable_comments_admin_menu_redirect() {
global $pagenow;
if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
wp_redirect(admin_url()); exit;
}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');
function df_disable_comments_dashboard() {
remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');
function df_disable_comments_admin_bar() {
if (is_admin_bar_showing()) {
remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
}
}
add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');

Như vậy là xong, chúc các bạn thành công.

 

Bài viết liên quan

Chủ bút: Lê Tú

Blog mình lập ra nhằm mục đích viết lại những gì mình đã tìm hiểu, đã đọc được trên mạng, qua bạn bè để mai mốt cần tìm khỏi quên, cũng như chia sẻ những thứ mà mình đã sưu tầm được. Vì mình không phải chuyên lập trình website nên một số bài viết còn sai sót mong mọi người góp ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *